pátek 24. dubna 2009

Kdo jinému...


... naleze to dievčie rada,
aby všú zem'ú Vlasta vládla
a mužie držěli sě rádla.
Když sě Vlasta v zem'u uváza,
na dievkách práva potáza.
Tehdy jiej dievky to za právo dachu
a inhed po všiej zemi poslachu
řkúc: "Kterýž sě pachlík narodí,
ať sě viec k boju nehodí,
pravý palec jemu urúbiti
a pravé oko vylúpiti,
aby mečě nemohl držěti
a za ščítem nemohl viděti."
Někdy témuž sú pohané ot židóv chtěli
a snad sú byly to dievky uslyšěly.
A pakli sú to zamyslily,
znamenie jest, žeť sú múdré byly.

...a jak to doadlo?

Vlasta sě z svých nemúdřě vyrazi
a mezi nepřátely sě vrazi.
...
Tu ju jejie náhlost omýli,
že mnieše, by za ňú dievky byly.
Když v húšču oščepem ni mečem nemože vlásti,
tehdy dojide veliké strasti.
Noži ju rozebrachu
a po boju psóm ju sniesti dachu.

Žádné komentáře: