neděle 1. července 2007

Tiskové prohlášení


Protože se na blozích mých kamarádů objevily zcela zcestné a nesmyslné informace o jakémsi údajném výletu do Kadova, který by mohl narušit mou pověst, podávám toto prohlášení:
V okolí obce Kadov na Žďársku jsem se několik posledních let nepohyboval, veškeré informace můj pobyt v této oblasti potvrzující jsou lživé či zavádějící, jakýkoliv fotomateriál snažící se podobný výmysl doložit jsem ochoten okamžitě označit za fotomontáž. Všechny báchorky, které byste snad mohli zaslechnout či se domníváte, že si je pamatujete, se týkají původně jiných osob a jejich spojení se mnou má jen jeden cíl, a to mne znemožnit.

Pokud by někdo s mým prohlášením nesouhlasil a nadále tvrdil opak, pak zavolám policii. (Right after I flush some things).

P.S. Ta promofotka metalistů je pravá, doplňující informace jsou však značně zkreslené ;)