úterý 26. června 2007

O sedlčie knieni Božěně


Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše.
Když skrzě jednu ves jedieše,
uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše,
bosa i bez rukávóv rúcho práše.
Ta sedlka krásna velmi bieše
a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše.
Počě sě jejie krásě diviti stojě
a inhed ji za knieni sobě pojě.

...tak to bylo rychlý. Inu, asi ženská krev a mlíko.

pátek 22. června 2007

Kraken!


Všichni si dávají na blogy fotky ... tak to nemůžu zůstat pozadu! :D

(Růžena)

sobota 16. června 2007

Anketa, nová anketa


V záchvatu kreativity jsem se rozhodl vytvořit pro vás další anketu! Bohužel nenapadlo mě téma... :(

P.S. Přestože ve starších anketách hlasovalo už více lidí, nestyďte se hlasovat v nich i vy!

středa 13. června 2007

Satyra o ševcích


...ženo, chceš do krčmy jíti,
jediný haléř propíti?
Ona jemu v tom povoli,
řkúci: Staň se po tvej vóli.
A když do krčmy jidesta,
brzo tři krošě propista.
Inhed počě švec hledati,
zda by mohl s kým v kostky jhráti.
A když to uzřě hospodář,
povědě ševci ten krčmář:
Hosti, chceš-li vrci krychle?

...no kdo by takové nabídce odolal?

(...)
On jiej vece: Milá ženo!
jižť jest všechno provrženo.

Opět anketa
O Bořivojovi


Gyednu knyez Borzywoy k kralowu dworu,
kral mu vczyny welyku wzdoru.
Kaza gyemu za ſtolem na zemy ſyeſty
a rzka: "Sluſſye tobye to wyedyety.
Czty neſluſſye pohanu
za rowen byty krzyeſtanu.
Syed se pſy, tot yest twe prawo,
ne knyezye, ale nemudra hlawo,
ze netbaſſ na tworczye sweho,
magye za buoh wyra uſſateho."

...copak Svatopluk, to byl sekáč. Ten věděl, jak na pohany!

A zase anketa...


Tak tu máme další anketku, tentokrát na téma hovado...úterý 12. června 2007

O křižovníciech a o židech


Když do Čech křižovníci přijeli biechu,
ti nad židy papežovu moc jmiechu.
Té moci velikým střiebrem dobyli biechu
a s sobú mnoho lidí připravených jmiechu,
chtiece ot židóv veliké peniezě bráti
nebo jě všecky zjímati.
Král o tej válcě počě netbati,
a obojim řka: "Nechci sě v to vázati."
Řka: "Drž sě každý svého práva,
kto ostojí, buď jeho hlava zdráva!"
Král židóm ku brani pokynu
řka: "Zbijete-li jě, nepočtu vám za vinu."
Židé tajně oděnie a lidu dobychu,
a když na ně křižovníci udeřichu,
židové křižovníky pobichu
a na dvě stě tehdy Němcóv zbichu.

...ne, antisemiti jsme nikdy nebyli. Jen trochu alibisti.

A již tradiční (druhá) anketa...Z Pulkavovy kroniky


A tak již osviecen jsa a připraviv sě jako dennicě jitřnie osvětlen jsa strachy nočnie všěcky mužně utkal. A tak bratra svého nemilostivého a ukrutného uzřěl, an sě k ňemu béře z temnosti, ochotným pozdravením jeho pozdravil, a tak od ňeho jakožto někdy Abel od Kaina byl jest raněn. Zatiem pak, když jemu ránu da, postúpil jest vzpět i padl zasě, nemajě moci nad božím mužem. Ale s. Václav chtě dobrovolně obětovati sě Hospodinu a obět, duši svú, proň chutně chtě položiti, vrátil jemu jest meč a řka k ňemu: Tak vóle ta tvá buď v tvú ruku.

...inu, taky machr!

Anketa prvníO ſſwatem Amonye


(...)
Tu ten gıeſſtier lıtıe ſye zdwíze protí ňemu, A duch ſmrduty naň
wypuſtıw A ſypíe y zuby naň ſſkrzehcye a chtíe geí pozrzíetí. Tehdy
ſwaty amon, obratíw ſye proti gemu, tak geí poczíe zaklínatí a rzka:
Zahład tíe yezus kryſtus, ſyn bozíj, Geſſto w den ſudny zahladíj
dıabła nagwıeċſſieho. A kdyz ten gıeſſťer ta ſlowa vſlyſſie, Yhned
weſſken gıed zz ſebe wypuſtí a na dwe ſye rozſyede.
(...)

už mám zase blogísek :D


heh ... no ... tak nic ... no

postupně sem budu házet příspěvky ze starého blogu, tak si to užite!