úterý 12. června 2007

O ſſwatem Amonye


(...)
Tu ten gıeſſtier lıtıe ſye zdwíze protí ňemu, A duch ſmrduty naň
wypuſtıw A ſypíe y zuby naň ſſkrzehcye a chtíe geí pozrzíetí. Tehdy
ſwaty amon, obratíw ſye proti gemu, tak geí poczíe zaklínatí a rzka:
Zahład tíe yezus kryſtus, ſyn bozíj, Geſſto w den ſudny zahladíj
dıabła nagwıeċſſieho. A kdyz ten gıeſſťer ta ſlowa vſlyſſie, Yhned
weſſken gıed zz ſebe wypuſtí a na dwe ſye rozſyede.
(...)

Žádné komentáře: