úterý 12. června 2007

O křižovníciech a o židech


Když do Čech křižovníci přijeli biechu,
ti nad židy papežovu moc jmiechu.
Té moci velikým střiebrem dobyli biechu
a s sobú mnoho lidí připravených jmiechu,
chtiece ot židóv veliké peniezě bráti
nebo jě všecky zjímati.
Král o tej válcě počě netbati,
a obojim řka: "Nechci sě v to vázati."
Řka: "Drž sě každý svého práva,
kto ostojí, buď jeho hlava zdráva!"
Král židóm ku brani pokynu
řka: "Zbijete-li jě, nepočtu vám za vinu."
Židé tajně oděnie a lidu dobychu,
a když na ně křižovníci udeřichu,
židové křižovníky pobichu
a na dvě stě tehdy Němcóv zbichu.

...ne, antisemiti jsme nikdy nebyli. Jen trochu alibisti.

Žádné komentáře: